Zmiany w prawie – sierpień 2017

 

 

ZMIANY W PRAWIE

1. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw

a) W projekcie proponuje się, by w przypadku przewozu od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu zgłoszenie mogło obejmować towary różnego rodzaju, tzn. o różnych czterocyfrowych kodach CN, np. 2710 i 3403, o ile ilość każdego z nich przekracza 500 kg lub 500 l. Po tej zmianie będzie możliwe przesłanie jednego zgłoszenia zamiast wielu zgłoszeń.

b) Odstąpiono od grupowania towarów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług pozostając przy określaniu rodzaju towaru w oparciu o Nomenklaturę Scaloną (CN).

c) Nowelizacja rozszerza system monitorowania na przewóz koleją.

JESTEŚ GOTOWY NA ZMIANY - DOŁĄCZ DO NAS!

AUDYT | INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE | DORADZTWO TRANSAKCYJNE | DORADZTWO BIZNESOWE | GERMAN DESK | POZOSTAŁE USŁUGI