Zespół

 

 

 

 

Piotr
Koźmiński

Biegły rewident

telefon +48 508 047 514
mail pkozminski@vgdaudyt.pl

Piotr posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w rewizji sprawozdań finansowych krajowych i międzynarodowych spółek i grup kapitałowych raportujących zgodnie z międzynarodowymi lub polskimi zasadami rachunkowości, jak również w doradztwie i rachunkowej obsłudze przy połączeniach i przekształceniach przedsiębiorstw. W swojej karierze pełnił funkcję lidera podczas świadczenia usług doradczych dla dużych międzynarodowych grup kapitałowych oraz polskich podmiotów gospodarczych, przeprowadzał projekty typu „due dilligence”, projekty w zakresie wycen, audytu wewnętrznego i wiele innych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w departamencie audytu KPMG w Polsce i Niemczech. Od 2009 roku Piotr jest Prezesem Zarządu VGD Audyt w Warszawie.

Od 2003 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta KIBR w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

linia

 

Maciej
Mizera

Biegły rewident

telefon+48 500 041 103
mailmmizera@vgdaudyt.pl

Podczas swojej kariery, wykorzystując zdobyte kwalifikacje zawodowe, Maciej pełnił funkcję kluczowego biegłego rewidenta przy badaniach i przeglądach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych polskich i międzynarodowych spółek i grup kapitałowych. Prowadził również projekty z zakresu audytu wewnętrznego, wycen i doradztwa księgowego, a także przeglądy typu „due diligence”,. Doświadczenie zawodowe zdobywał w departamencie audytu w firmie KPMG w Polsce oraz w VGD.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta KIBR w Polsce. Ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posługuje się językiem polskim i angielskim.

 

linia

 

Patrycja
Piątek

Biegły rewident

telefon+48 791 214 791
mailppiatek@vgdaudyt.pl

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w departamencie audytu KPMG w Polsce i w Niemczech na stanowisku starszego menedżera, gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych spółek z kapitałem polskim i zagranicznym, działających w wielu branżach rynku i raportujących zgodnie z polskimi, międzynarodowymi i innymi lokalnymi standardami rachunkowości.  Z VGD związana od 2012 r.

Patrycja posiada uprawnienia biegłego rewidenta KIBR w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), a także kwalifikacje w zakresie kontroli wewnętrznej CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny).

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

 

linia

Ponadto, nasz zespół tworzy też grupa młodych i dynamicznych osób, zarówno biegłych rewidentów jak i kandydatów i aplikantów na biegłych rewidentów . Każdy z nich posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenie projektów samodzielnie lub w zespole, zdobyte w VGD Audyt oraz w dużych firmach doradczych, a także w działach finansowych dużych firm. Wszyscy odznaczają się sumiennością i dużym zaangażowaniem w pracę, a poprzez program szkoleń i uczestnictwo w zróżnicowanych projektach stale podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nowe doświadczenia.

JESTEŚ GOTOWY NA ZMIANY - DOŁĄCZ DO NAS!

AUDYT | INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE | DORADZTWO TRANSAKCYJNE | DORADZTWO BIZNESOWE | GERMAN DESK | POZOSTAŁE USŁUGI